Zespół interdyscyplinarny

Na terenie Miasta i Gminy Koronowo działa Zespół Interdyscyplinarny, który podejmuje czynności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
 • Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 • Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie;
 • Komisariatu Policji w Koronowie;
 • Zakładów Opieki Zdrowotnej działających na terenie miasta i gminy Koronowo (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Koronowo, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tamed w Koronowie);
 • Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
 • przedstawiciele oświaty:
  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie,
  • Zespołu Szkół we Wtelnie,
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Koronowie,
  • Szkoły Podstawowej w Witoldowie,
  • Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie,
  • Szkoły Podstawowej w Buszkowie,
  • Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku,
  • Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim,
  • Szkoły Podstawowej w Sitowcu,
  • Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie,
  • Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie,
  • Przedszkola Niepublicznego Misiowa Chatka w Koronowie,
  • Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.
 • organizacji pozarządowych działających na terenie gminy:
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej.
Mając powyższe na względzie osoby dotknięte przemocą domową, bądź podmioty indywidualne, czy instytucje posiadające informacje o ofiarach przemocy proszone są o ich zgłaszanie.

Sprawy należy zgłaszać do wymienionych powyżej instytucji bądź do:

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

p. Sylwii Klonowskiej
w siedzibie Zespołu:
Koronowo, ul. Pomianowskiego  1,
pokój nr 3,
nr tel. (52) 567-31-11

metryczka


Wytworzył: Sylwia Klonowska (23 marca 2016)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (23 marca 2016, 11:49:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (4 lipca 2019, 14:21:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4548