2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 grudnia 2016 r. IPP-PP.6733.22.2016

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: IPP-PP.6733.22.2016 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z odcinkami przyłączy oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1629, 1542, 1011/1, 1012/2, 1020/94, 1543, 1020/88, 1020/65, 1026, 1016/16, 1016/23, 1020/78, 1020/123, 1020/124, 1474, 1020/61, 1020/62, 1020/63, 1442, 1473 położonych w Koronowie przy ul. Bukowej, Konopnickiej, Topolowej, Brzozowej i Klonowej, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (19 grudnia 2016)
Opublikował: Karolina Wyszynska (19 grudnia 2016, 13:58:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244