2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 grudnia 2016 r. IPP-PP.6733.21.2016

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 grudnia 2016 r., znak: IPP-PP.6733.21.2016 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku świetlicy służby więziennej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na strzelnicę zamkniętą przeznaczoną na cele szkoleniowe -  na terenie Zakładu Karnego w Koronowie na działce o nr ewid. 998/3 położonej w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (5 grudnia 2016)
Opublikował: Karolina Wyszynska (5 grudnia 2016, 07:43:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199