2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2015 r. IPR-PR.6733.20.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2015 r., znak: IPR-PR.6733.20.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemu oświetlenia drogowego (oświetlenie ulic – skrzyżowanie drogi krajowej nr 25 z drogą powiatową na Bytkowice-Stary Dwór) – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 168/1, 254/5 położonych w obrębie Stary Dwór, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (3 września 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (3 września 2015, 11:30:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283