Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dn. 13 i 17 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 13 i 17 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 13.04.2018 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2017 oraz informacji o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024.
  3. Sprawy bieżące komisji.
  4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 17.04.2018 r.:


  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Sporządzenie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok.
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2017 rok.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 3 kwietnia 2018 r.


Przewodnicząca Komisji

Ewa Semrau


metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (3 kwietnia 2018)
Opublikował: Adela Rojek (3 kwietnia 2018, 11:30:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220