Zawiadomienie Burmistrza Koronowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2017.

Na podstawie art. 34 a ust. 7 w związku z art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca  2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.  z 2016 r. poz. 352) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 11 kwietnia 2017 r. do 02 maja  2017 r.  do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie  w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2017.
 
Zawiadomienie wraz z projektem uchwały umieszcza się:
a) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo pod adresem: www.bip.koronowo.pl .
 
Uwagi i propozycje do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 pok. 6 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.koronowo.pl (w tytule proszę wpisać „OPINIA DOTYCZĄCA UCHWAŁY W SPRAWIE WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY KORONOWO”).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (10 kwietnia 2017)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (12 kwietnia 2017, 13:00:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (19 kwietnia 2017, 08:34:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240