Zawiadomienie o LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie 16 października 2014 r.

Zapraszam do udziału w LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 16 października 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 13 października 2014 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (13 października 2014)
Opublikował: Adela Rojek (13 października 2014, 15:13:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 667