Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 25 czerwca 2015 r.

Zapraszam do udziału w LI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad LI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XLIX i L sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Uhonorowanie mieszkańców Osiedla Motyl w Mąkowarsku za obywatelską postawę.
 8. Informacja: Komisariatu Policji w Koronowie, Punktu Informacji Turystycznej i stanowiska d/s promocji o przygotowaniach Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na okręgi wyborcze.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości na terenie Koronowa.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej na terenie miasta Koronowa.
 16. Składanie interpelacji.
 17. Zapytania, wnioski i informacje.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo" w Koronowie.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Koronowo”.
 20. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad LI sesji.

Koronowo, 16 czerwca 2014 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (16 czerwca 2014)
Opublikował: Adela Rojek (17 czerwca 2014, 09:48:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675