Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 marca 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXIV sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacje:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa w Gminie Koronowo za rok 2012.
b) Komendanta MG Zarządu OSP RP w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Koronowo za rok 2012.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Koronowo w roku 2013.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo’’.
16. Składanie interpelacji.
17. Zapytania, wnioski i informacje.
18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań
19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

Koronowo, dnia 15.03.2013 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (15 marca 2013)
Opublikował: Adela Rojek (18 marca 2013, 08:23:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (18 marca 2013, 08:32:38)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1125