Zawiadomienie o obradach XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 lutego 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie lokalizacji wielkopowierzchniowych inwestycji na terenie Gminy Koronowo.
 13. Składanie interpelacji.
 14. Zapytania, wnioski i informacje.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXXII sesji.

Koronowo, dnia 15.02.2013 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (14 lutego 2013)
Opublikował: Adela Rojek (18 lutego 2013, 08:05:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (18 lutego 2013, 08:56:20)
Zmieniono: dodano odnośnik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059