Zawiadomienie o XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 19 grudnia 2012 r.

Zapraszam do udziału w XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/214/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn – etap I”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, dnia 13 grudnia 2012 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (13 grudnia 2012)
Opublikował: Adela Rojek (14 grudnia 2012, 08:37:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (14 grudnia 2012, 13:08:13)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059