Zawiadomienie o XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2011 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24 odbędzie się XI - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad XI nadzwyczajnej sesji:

  1. Otwarcie obrad XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
  6. Zamknięcie obrad XI nadzwyczajnej sesji.

 Koronowo, dnia 12 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (12 sierpnia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (16 sierpnia 2011, 07:31:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744