Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30.12.2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad III sesji:

1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad III sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia do składu Rady Miejskiej w Koronowie Pana Jerzego Zygmunta Szczepińskiego.
4. Złożenie ślubowania przez Pana Jerzego Zygmunta Szczepińskiego.
5. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad III sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
8. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i deficycie budżetu,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020:
a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad projektem uchwały.
12. Sprawozdanie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej"
13. Składanie interpelacji.
14. Zapytania, wnioski i informacje.
15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad III sesji.

Koronowo, dnia 13.12.2010 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (15 grudnia 2010)
Opublikował: Adela Rojek (15 grudnia 2010, 15:01:55)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (23 grudnia 2010, 11:55:39)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1092