Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30.11.2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2010 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad I sesji:
 1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Koronowie przez radnego seniora.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Koronowie zaświadczeń o wyborze:
  • radnym do Rady Miejskiej w Koronowie,
  • Burmistrzowi Koronowa.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
 4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Koronowa.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie:
  • a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  • b) podanie kandydatur na przewodniczącego,
  • c) głosowanie – tajne,
  • d) ogłoszenie wyniku wyboru.
 8. Wręczenie insygniów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
 9. Wybory Wiceprzewodniczących Rady:
  • a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  • b) podanie kandydatur na wiceprzewodniczących,
  • c) głosowanie – tajne, odrębnie każdego wiceprzewodniczącego,
  • d) ogłoszenie wyników wyboru.
 10. Wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Koronowie tj. Komisji Rewizyjnej; Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej; Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i Turystyki; Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska:
  • a) podanie kandydatur,
  • b) głosowanie – jawne, odrębnie każdego przewodniczącego,
  • c) ogłoszenie wyników,
 11. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa o stanie Gminy.
 12. Zakończenie obrad I sesji.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Myk (26 listopada 2010)
Opublikował: Michał Szałkowski (26 listopada 2010, 12:47:11)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (23 grudnia 2010, 11:54:24)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1493