Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoOBWIESZCZENIE
 BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zużytego sprzętu
 elektrycznego i elektronicznego
 
Informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz.1495 ze zm.), od dnia 1 lipca 2006 r. odpady elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane selektywnie. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się:
a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
 
b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 
c) prowadzącego punkt serwisowy,
 
d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.
Zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać Burmistrzowi w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:
·        firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt;
·        adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
W przypadku zmiany danych, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym Burmistrza, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować Burmistrza o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.
 
W myśl obowiązujących przepisów sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę, a nie np. pralkę) oraz umieszczania w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

 

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (27 stycznia 2009)
Opublikował: Monika Majewska (28 stycznia 2009, 13:40:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1931