Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia 15.07.2008 r.
OŚ-7624/11/08INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 382 64 40 wew.441), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.07.2008 r., że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Samociążku, gmina Koronowo.”

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński


Postanowienie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (15 lipca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (1 sierpnia 2008, 09:06:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085