Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/6/08

Koronowo, dnia 21.05.2008 r.
OŚ-7624/6/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA


Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel. 0-52 382 64 00 wew.441), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.05.2008 r., dotyczące uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie – remoncie nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Glinki gmina Koronowo”.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński


Postanowienie- uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (67kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (21 maja 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (26 maja 2008, 10:09:01)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (9 czerwca 2008, 14:37:33)
Zmieniono: zmieniono kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1099