Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie OŚ-7624/3/08

Koronowo, dnia 30.01.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ- 7624/3/08O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 105 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamia

że w dniu 30 stycznia 2008 roku zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji znak: OŚ- 7624/3/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa pieszo – jezdni w Pieczyskach, na działkach nr: 84/40; 84/47; 2050; 106; 77/46; 105; 77/29; 2044/7; 2044/12; 2044/15; 77/48; 2141”.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

Decyzja Burmistrza Koronowa (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (30 stycznia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (7 maja 2008, 10:54:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010