Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia - opinii Starosty Bydgoskiego w sprawie OŚ-7624/2/08

Koronowo, dnia 03.03.2008 r.
OŚ-7624/2/08


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel.052 382 64 00 wew.441), zarejestrowano postanowienie Starosta Bydgoski z dnia 25.02.2008 r., że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi od ulicy Dworcowej do ulicy Witosa w Koronowie, aneks projektu zagospodarowania dla hali sportowo – widowiskowej w Koronowie, droga dojazdowa do miejsca awaryjnego lądowania helikopterów medycznych w Koronowie, na działkach nr : 788/1, 1629, 725/1, 734/10, 725/6, 777/11, 734/15, 734/22, 725/9, 777/5, 777/6, 777/7; 725/11, 779/16, 779/10, 725/10, 779/14, 779/11, 779/6, 725/5, 754, 725/7, 725/8, 692/4, 692/9, 692/5, 685”.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

Postanowienie- opinia Starosty Bydgoskiego (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (3 marca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (7 maja 2008, 10:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1007