Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/18/07

Koronowo, dnia 19.07.2007 r.
OŚ-7624/18/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl.Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. 28 (tel. 052 382 22 31 wew. 349), zarejestrowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja systemu antenowego stacji bazowej telefonii komórkowej BT4-4122 „MĄKOWARSKO” na działkach nr ew. 452/2 w obrębie Mąkowarsko, gmina Koronowo” i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pok. 28, w godzinach urzędowania.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (19 lipca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (23 sierpnia 2007, 13:11:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1083