Informacja Burmistrza Koronowa dot. postanowienia- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie OŚ-7624/12/07

Koronowo, dnia 14.06.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/12/07


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.06.2007 r., że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie nawierzchni ul. Harcerskiej w Bożenkowie.”


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (14 czerwca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (26 czerwca 2007, 11:15:46)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (6 lipca 2007, 10:15:30)
Zmieniono: uzupełniono kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 982