Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/11/07

Koronowo, dnia 22.05.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/11/07


INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel. 052 38 22 231 wew. 349), zarejestrowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej przylegającej do istniejącego obiektu nr 2 na terenie Zakładu Produkcyjnego PROJPRZEM S.A. w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 35” i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pok. 28, w godzinach urzędowania.


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Karta informacyjna- wniosek (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (22 maja 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (26 czerwca 2007, 10:40:56)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (6 lipca 2007, 10:44:19)
Zmieniono: uzupełniono kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1014