Informacja Burmistrza Koronowa postanowienia- opinii Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/4/07

Koronowo, dnia 16.03.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/4/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 28, (tel.052 38 22 231 wew.349), zarejestrowano postanowienie Burmistrza Koronowa, że występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw na działce nr 1078/14 część działki nr 1078/9 przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie.”


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Postanowienie- opinia Burmistrza Koronowa (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (16 marca 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (25 czerwca 2007, 13:05:29)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (6 lipca 2007, 08:35:56)
Zmieniono: uzupełniono kartę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 997