Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/5/07

Koronowo, dnia 20.02.2007 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/5/07

INFORMACJA
BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl.Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. 28 (tel. 052 382 22 31 wew. 349), zarejestrowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa hali produkcyjnej, przylegającej do istniejącego obiektu nr 2 na terenie Zakładu Produkcyjnego PROJPRZEM S.A. w Koronowie, ul.Szosa Kotomierska 35, na działce nr 1126/4, 1127/4, 1127/6”.


Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Karta informacyjna- wniosek (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (20 lutego 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (25 czerwca 2007, 09:51:17)

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (27 czerwca 2007, 12:24:22)
Zmieniono: dodano tabele

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1047