Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -18 listopada 2020 roku, godz.08:00


 
Uprzejmie zawiadamiam, że 18 listopada 2020 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a.      podziału działki ewidencyjnej nr 656/16 w Koronowie,
b.      ustanowienia odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. w Poznaniu Oddział Dystrybucji Bydgoszcz,
c.       ponownego rozpatrzenie wniosku dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki lub części działki nr ewid. 221 położonej w m. Tryszczyn , gm. Koronowo.
3.      Ustalenie planu pracy komisji na 2021 rok.
4.      Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
5.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
6.      Sprawy bieżące komisji.
7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 10 listopada 2020 r.


Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (10 listopada 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (10 listopada 2020, 14:06:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139