Karta usług Nr 97 - ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zezwolenie na uprawę maku.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku może złożyć osoba, która:
 • jest przedsiębiorcą lub osobą fizyczną (rolnikiem)
 • dysponuje ziemią, na której chce uprawiać mak
 • posiada materiał siewny kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany
 • dysponuje pomieszczeniem (magazyn lub środek transportu) zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
 • posiada podpisaną umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku
 • nie była karana za:
  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  • przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.
CZAS REALIZACJI – 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o zezwolenie na uprawę maku
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 30 zł za rozpatrzenie wniosku na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – załącznik cz. III pkt 29 ust. 1 wydanie zezwolenia na uprawę maku
 • umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku
 • stosowanie materiału siewnego maku kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdzone fakturą zakupu tego materiału oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin
OPŁATY
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej uiszczana przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku - 30 zł

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm. t.j.)
 • Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określająca ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w poszczególnych gminach – wydawana corocznie
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 5

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 421, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Anna Gliszczyńska (15 maja 2020)
Opublikował: Daria Wankiewicz (28 maja 2020, 10:40:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (26 czerwca 2020, 08:06:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255