Zawiadomienie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 13 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

1.    Otwarcie obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
7.    Zamknięcie obrad  XIX nadzwyczajnej sesji.  

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem  http://www.esesja.pl/koronowo


metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Koronowie (10 grudnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (10 grudnia 2019, 12:44:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (10 grudnia 2019, 12:57:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 606