Uchwała nr LVIII/486/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i 4 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/486/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i 4 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 10:15:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290