Uchwała nr LVIII/483/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/483/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (83kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 21.12.2017
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.01.2018
  • pozycja w dzienniku: 47

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 10:06:52)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 15:50:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909