Uchwała nr LVIII/474/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr LVIII/474/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 09:39:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684