Uchwała nr LVI/472/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 14 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach bublicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr LVI/472/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 14 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach bublicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mariusz Frelke (19 grudnia 2017, 12:05:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (19 grudnia 2017, 12:58:39)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1150