Uchwała nr LV/470/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2017w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koronowo na lata 2018-2020” Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, zmiana: poz. 1292), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/470/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koronowo na lata 2018-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, zmiana: poz. 1292), uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 grudnia 2017, 15:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343