Uchwała nr LV/462/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2017w sprawie przyznania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” Na podstawie pkt 7 Regulaminu nadawania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/471/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie ustanowienia Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 45, poz. 755) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/462/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie przyznania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”

Na podstawie pkt 7 Regulaminu nadawania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/471/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie ustanowienia Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 45, poz. 755) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 grudnia 2017, 14:41:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (8 grudnia 2017, 09:43:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242