Uchwała nr L/434/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 sierpnia 2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA TUSZYNY” dla terenu położonego w Koronowie, gm. KoronowoNa podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr L/434/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA TUSZYNY” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (1 września 2017, 11:11:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462