Uchwała nr L/432/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 sierpnia 2017w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, ze zm. poz. 1579, poz.1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 744) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/432/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, ze zm. poz. 1579, poz.1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 744) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (1 września 2017, 11:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422