Uchwała nr IV/29/2007Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 stycznia 2007w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art.188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708)

Uchwała nr IV/29/2007
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 stycznia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art.188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (13 kwietnia 2007, 11:18:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1246