Uchwała nr XLII/334/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 lutego 2017w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych w Koronowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm., poz. 1579) oraz art. 21 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm. poz. 1920, poz. 2255) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/334/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 lutego 2017


w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm., poz. 1579) oraz art. 21 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm. poz. 1920, poz. 2255) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (2 marca 2017, 13:44:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572