Uchwała nr XLII/333/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 lutego 2017w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Koronowo Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/333/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 lutego 2017


w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Koronowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (2 marca 2017, 13:42:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385