Uchwała nr XLII/328/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 lutego 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/328/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 lutego 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (83kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.02.2017
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.03.2017
  • pozycja w dzienniku: 994

metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (2 marca 2017, 13:26:24)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 15:48:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 290