Uchwała nr XLI/321/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 1 lutego 2017w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446, poz. 1579), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLI/321/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 1 lutego 2017


w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446, poz. 1579), uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (7 lutego 2017, 13:48:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426