Uchwała nr XXXIV/283/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2016w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/283/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2016


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (31 października 2016, 11:27:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842