Uchwała nr XXXIV/280/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2016zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. poz. 1250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/280/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. poz. 1250) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (31 października 2016, 11:15:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425