Uchwała nr XXXIV/279/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446, zm. poz.1579 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/279/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2016


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446, zm. poz.1579 ) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (31 października 2016, 11:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461