Uchwała nr XXXIV/276/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2016w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie Na podstawie art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zm. poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm. poz. 1579), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/276/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2016


w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie

Na podstawie art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zm. poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm. poz. 1579), uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (396kB) pdf

Status aktu: obowiązujący do 01.01.2022
Data podjęcia: 26.10.2016
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LV/483/14 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LII/450/22 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr LII/449/22 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLVII/402/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIX/336/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIX/334/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIX/333/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 09.11.2016
  • pozycja w dzienniku: 3886

metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (31 października 2016, 10:57:35)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 stycznia 2022, 14:29:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 877