Uchwała nr XXXIV/274/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/274/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 26.10.2016
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2017
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca:
Uchwała nr LIII/451/17 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 09.11.2016
  • pozycja w dzienniku: 3884

metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (31 października 2016, 10:50:57)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 15:10:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 934