Uchwała nr XXXII/269/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 września 2016w sprawie odwołania Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1440) na wniosek Burmistrza Koronowa Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/269/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2016


w sprawie odwołania Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1440) na wniosek Burmistrza Koronowa Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 września 2016, 11:35:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639