Uchwała nr XXIX/253/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 lipca 2016w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/253/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 lipca 2016


w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (29 lipca 2016, 08:22:02)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (29 lipca 2016, 08:24:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 585