Uchwała nr XXVIII/249/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 czerwca 2016uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm. poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281, z 2016 r. poz. 770) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/249/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 czerwca 2016


uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm. poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281, z 2016 r. poz. 770) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (4 lipca 2016, 09:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402