Uchwała nr XXVII/242/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 maja 2016w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1, 2 ,4, art. 97 ust. 1,5, art. 101 ust. 1,2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163, zmiany: poz. 693, poz. 1045, poz 1058, poz 1240, poz. 1310, poz 1610, poz. 1616, poz. 1359, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 poz. 195) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/242/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 maja 2016


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1, 2 ,4, art. 97 ust. 1,5, art. 101 ust. 1,2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163, zmiany: poz. 693, poz. 1045, poz 1058, poz 1240, poz. 1310, poz 1610, poz. 1616, poz. 1359, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 poz. 195) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (31 maja 2016, 12:16:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553