Uchwała nr XXVII/239/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 maja 2016w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 3” dla terenu położonego w Koronowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890) Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XXVII/239/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 maja 2016


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 3” dla terenu położonego w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890) Rada Miejska uchwala co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (31 maja 2016, 12:11:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525